Kdo se dostane do velmi špatné finanční situace a narazí u „tradičních“ poskytovatelů úvěrů, vidí někdy bohužel jako možné řešení půjčku na směnku. Ta má ovšem více negativ než pozitiv a v praxi se obvykle nejedná o „čistý a férový obchod“. Vždyť i zákon je před několika lety zakázal, neboť jejich nabízejícím mnohdy propadal majetek klientů, případně záležitost končila exekucí. Cesta k získání směnky sice stále existuje, ale výhodná moc není.

 

Kdo dnes může získat půjčku na směnku

 

Jelikož mohl dříve touto cestou dostat peníze de facto kdokoliv, rozhodl se už před lety zasáhnout stát a půjčky na směnku běžným (fyzickým) osobám zakázat. Jejich poskytovatelé totiž mnohdy zájemce neprověřovali, což vedlo naopak k prohloubení jejich finanční tísně, nikoliv k pomoci. Mnozí pak bohužel končili v exekucích a přicházeli o vše i kvůli pár desítkám tisíc.

 

Dnes však potřebují všichni k poskytování úvěrů licenci ČNB a je tak nelegální finanční prostředky na směnku nabízet. Zákon to však zakazuje pouze fyzickým osobám, takže pokud jste například zaměstnanec nebo důchodce, úvěr nezískáte. Šanci však mají OSVČ, neboť legislativa umožňuje půjčky na směnku podnikatelům, ačkoliv mnohdy bývají stejně nevýhodné jako dříve.

 

U půjčky na směnku neplatí omezení

 

Ačkoliv je problematika mnohem komplikovanější, zjednodušeně řečeno v této oblasti stále neexistují dostatečné regulace, které by tuto „legální lichvu“ znemožňovaly. Poskytovatelé půjček na směnku si tak mohou dělat de facto cokoliv, neboť OSVČ je lze stále nabízet. Klidně si tak nastaví i 50% úroky při splatnosti 6 měsíců, což je pro „klienta“ zjevně extrémně nevýhodné.

 

Nikdo rozumný by sice na takovou nabídku nepřistoupil, jenže v těžkých situacích akceptují lidé téměř cokoliv s vidinou, že bude lépe. Úvěr zajištěný směnkou však může skýtat další nepříjemnost v podobě extrémních pokut při nesplnění závazku. Ty klidně dosahují i stovek procent za rok, takže z pár desítek tisíc naroste dlužná částka na několikanásobek s krátkou splatností.

 

Nekalá praktika půjčování na směnku v praxi

 

Dnes je sice tento druh zajištění úvěru protizákonný, ovšem – jak je zmíněno výše – pouze pro fyzické osoby. Není tak tajemstvím, že poskytovatelé nabádají své budoucí klienty, aby si založili živnost, čímž získají status podnikatele, a mohou tak půjčku na směnku získat legálně. Pokud ovšem sami přistoupí na mnohdy likvidační podmínky, nemůže je zákon ochránit.

 

Za poskytnutí směnky hrozí vysoké pokuty

 

Proč výše popsanou praktiku nevyužívají banky ani nebankovní společnosti je zjevné, chtějí postupovat pouze v mezích zákona a distancovat se od nekalostí a de facto podvodů na spotřebitele. A dalším důvodem je až několikamilionový postih za poskytnutí směnky běžným lidem, který může udělit ČNB nebo Česká obchodní inspekce.

 

Kdy se směnky stále využívají a není to problémy

 

Jak je uvedeno výše, tento druh uznání dluhu má stále své místo mezi podnikateli, kde je využíván dodnes – třeba když si firma půjčí na nákup materiálu, za což se zaváže směnkou. Tento způsob financování obvykle volí společnost, která nemá dostatečné finanční zásoby a příjmy na běžný úvěr, a zároveň nechce zastavovat majetek a ví, že po dokončení zakázky celý dluh uhradí.