Zástavní věřitel je právní postavení, kdy je pohledávka osoby zajištěna zástavním právem k movitému nebo nemovitému majetku. Zástavní věřitel poskytuje plnění zástavnímu dlužníkovi. Obvykle se jedná o zástavního věřitele nebo jakoukoli osobu, která poskytuje úvěr, např. banka.