Synonyms: Splátky, Půjčka

Splátkové období je doba, po kterou dlužník splácí půjčku nebo její část. Doba splácení se obvykle počítá podle vypůjčené částky a uvádí se v měsících, týdnech nebo letech.

Splátkové období začíná dnem, kdy obdržíte peníze z půjčky. Splácení půjčky zahrnuje také splátky úroků. Váš věřitel stanoví podmínky splátkového období splácení včetně případné úrokové sazby nebo poplatků za pozdní splácení, proto se ujistěte, že jste si je před podpisem smlouvy přečetli a porozuměli jim.

Doba splácení končí, když je dluh zcela splacen.