V České republice je specifický symbol nepovinným doplňkovým symbolem pro tuzemské bankovní platby. Používá se především pro snazší a rychlejší identifikaci přijaté platby a především odesílatele platby.