Dohoda o prodloužení splatnosti úvěru může být užitečná v mnoha situacích, např. pokud jste nemocní, sníží se vám příjem nebo se sníží hodnota vašeho majetku. Dohodu o narovnání lze uzavřít také v případě, že i přes přiměřenou snahu o vyrovnání dluhu nemůžete včas splatit částku půjčky.