Ručitel je osoba, která uzavírá smlouvu o dluhu a v případě platební neschopnosti dlužníka ručí za to, že za něj zaplatí věřiteli. Ručitelem může být plnoletá osoba s neomezeným nebo omezeným majetkem, která je schopna ručit svým majetkem za jinou osobu.