Synonyms: rpsn, půjčka, úroky, poplatky, náklady

Roční procentní sazba nákladů RPSN je klíčovým prvkem smlouvy o půjčce. RPSN vám nabízí objektivní metodu porovnání různých nabídek, abyste našli tu nejlepší nabídku půjčky.

RPSN je efektivní úroková sazba, která zohledňuje úroky, náklady a další poplatky, jako jsou poplatky za úvěr.

RPSN znamená roční procentní sazbu nákladů na půjčené peníze. Jednoduše řečeno, kolik zaplatíte za peníze, které si půjčujete. AVR, což je zkratka pro Roční variabilní sazbu, je skutečná výše úroků, které vám budou účtovány za půjčku. RPSN zohledňuje veškeré náklady spojené s půjčkou, včetně režijních nákladů spojených s finanční institucí, která půjčku poskytuje. Nízká RPSN je pro potenciální zákazníky ukázkou toho, že nejsou zneužíváni tím, že by jim bylo účtováno příliš mnoho za to, co si půjčují.

Banky a finanční instituce běžně uvádějí roční procentní sazbu nákladů (RPSN), aby dlužníky přiměřeně informovaly o skutečných nákladech na půjčení peněz.

RPSN jsou vyžadovány za účelem ochrany spotřebitelů. Nelze zjistit, zda věřitel stanovil stejné sazby pro každého dlužníka, nebo zda jsou stanoveny individuálně, což může vést k nespravedlivým kritériím pro schválení.

Pro výpočet RPSN u úvěru je nutné znát výši úvěru, dobu splácení, počet splátek a výši jednotlivých splátek. Pro výpočet tohoto parametru jsou k dispozici různé online zdroje.