Synonyms: Oddlužení

Bankrot je právní řízení, které může dlužníka zbavit části dluhové zátěže a pomoci mu začít znovu – někdy i bez splacení všech dluhů. Bankrot může být buď soudní, nebo správní řízení, ačkoli v některých řízeních (např. v těch, která se týkají dluhů, jako jsou výživné a výživné na děti) není možné podat návrh na bankrot.