Spotřebitel může ze zákona od smlouvy odstoupit do 14 dnů zasláním oznámení v textové podobě (např. dopisem, faxem nebo e-mailem) nebo pomocí vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy uvedeného na konci tohoto vysvětlení.