V závislosti na konkrétním použití pojmu se likvidita označuje také jako „obchodovatelnost“ a lze ji interpretovat jako schopnost včas a snadno přeměnit aktivum na jinou formu peněz (kapitálu).