Synonyms: splátky, nebankovní půjčka, banka

Anuita je pravidelná splátka půjčky nebo soubor měsíčních splátek prováděných ve stejné výši v pravidelných intervalech. Anuita byla původně roční splátkou, ale nyní se zpravidla vyplácí měsíčně. Anuita se skládá z úroku, platby za užívání peněz, a jistiny , splátky původní částky. Na počátku tvoří většinu platby úrok. Postupem času však klesá úměrně splácení jistiny. Na konci určitého období většina splátky smaže to, co z dluhu zbývá.

Termín pochází z latiny a znamená „každoročně“ a používal se pro označení jakéhokoli příjmu vypláceného v pravidelných intervalech. Anuita se používala v římském právu, v němž znamenala denní mzdu vyplácenou zaměstnavateli dělníkům. Z toho je patrné, že termín označuje jakékoliv pravidelné periodické platby.