Mladí klienti na finančním trhu nemají snadný start. Získat půjčku v mladém věku je obtížné a dokonce i poskytovatelé půjček jsou opatrní vůči 18letým. Při hledání půjčky na 18 let můžeme počítat s o něco menším, ale stejně zajímavým počtem nabídek. 

Rychlá půjčka pro mladé nad 18 let

Úvěrové společnosti se v posledních letech těší neutuchající oblibě mezi lidmi, kteří čelí potřebě získat finanční pomoc. Mezi silné stránky tohoto odvětví patří s méně restriktivními požadavky ve vztahu k bankovnímu sektoru, který, jak víme, určuje v souladu se zákonem o bankách poměrně vysoká očekávání vůči svým klientům. Není nouze o lidi, kteří s klasickou hotovostní půjčkou nemohou počítat například kvůli absenci pracovní smlouvy, příliš krátké době smlouvy nebo nízkému výdělku. Někdy se problémem ukáže i nedostatečná bonita nebo právě nízký věk žadatele. V takové situaci vycházejí úvěrové společnosti, které nabízejí půjčky do výplaty a dlouhodobé půjčky za mnohem atraktivnějších podmínek než banka. Půjčky pro mladé jsou velmi oblíbenou službou, která nejmladším dospělým otevírá cestu k žádosti o finanční pomoc. 

Půjčka pro mladé je snadno dostupná

Z různých důvodů nakonec mohou jiné zdroje podpory mladých lidí selhat nebo nesplnit jejich očekávání. Jaké výzvy a formality stojí před lidmi, kteří chtějí takovou pomoc získat? Rychlá půjčka pro mladé je velmi snadno dostupná, pokud splníte tyto podmínky: 

  • věk min. 18 let
  • jakýkoliv příjem (např. Z brigády)
  • vlastní bankovní účet

Půjčky od 18 let: jak ji získat?

Bezplatné podmínky stanovené mnoha úvěrovými společnostmi vytvářejí přesvědčení, že k získání online půjčky pro mladé je potřeba pouze občanský průkaz. Bohužel to není pravda, ale pro spotřebitele by to měla být dobrá zpráva. Proč? Případné poskytování půjček na samotný doklad totožnosti vytváří příliš velký prostor pro zneužívání, podvody a vydírání pro tzv. ukradenou identitu. Úvěrové společnosti se snaží před tímto typem praktik postupně chránit, proto musí udržovat specifickou rovnováhu mezi nabízením bezplatných podmínek a dodržováním základních bezpečnostních opatření. Půjčka pro mladé se ověřuje tedy nejen dodáním občanského průkazu, ale také ověřením identity například odesláním 1 Kč na účet úvěrové společnosti nebo pomocí nejrůznějších moderních technologií.   

Další výzvou, kterou by měli mít mladí žadatelé o úvěr na paměti, je otázka bonity. V 18 letech je těžké mluvit o úvěrové historii, protože člověk teprve vstupuje do dospělosti. Přestože je na finančním trhu mnoho společností, které k problematice ověřování v databázích přistupují poměrně volně, neznamená to, že je tato etapa zcela opomíjena. Úvěrová společnost musí mít také konečně výchozí bod pro posouzení rizika půjčování finančních prostředků osoby. Jak nakonec víte, zda se mu půjčené prostředky vrátí? Z tohoto důvodu je úvěrová historie tak důležitým parametrem. Za účelem ověření může, ale nemusí být kontrolován registr dlužníků.