Rychlá půjčka pro lidi v exekuci je finanční produkt určený lidem ve velmi tíživé finanční situaci. Takovou půjčku potřebují lidé, kteří běžně figurují v databázích bankovních i nebankovních registrů jako nespolehliví dlužníci a navíc je proti nim vedeno exekuční řízení. 

Rychlá půjčka pro lidi v exekuci není možná? 

Půjčky pro osoby s exekucí obvykle poskytují soukromé společnosti a fyzické osoby, nebankovní instituce. Tyto subjekty mají při poskytování úvěrů lidem se soudním exekutorem méně omezující požadavky než banky, většinou se však jedná o drahý úvěr. Rychlá půjčka pro lidi v exekuci je možná pouze za splnění určitých podmínek. 

Půjčka pro lidi v exekuci

Půjčky pro lidi v exekuci na úhradu dluhu vymáhaného soudním exekutorem se v poslední době těší značnému zájmu. Zadlužení hledají, kdo poskytne půjčku s exekucí, aby se svého závazku zbavili. Většinu nabídek takových půjček lze nalézt na internetu, na stránkách firem i soukromých osob. Praxe ukazuje, že při poskytování půjček lidem s exekucí daný věřitel: 

  • Nekontroluje aktuální historii splácení úvěrových závazků žadatele, protože je známo, že je špatná, neboť dluhová kauza dospěla do stádia exekučního řízení, 
  • Neověřuje databáze dlužníků, např. SOLUS, 
  • Od žadatele očekává další zajištění splácení úvěru, např. zástavu auta, zřízení zástavního práva k nemovitosti, zakoupení připojištění, přistoupení k dluhu ručitele, 
  • Vyhrazuje si právo účtovat si vysokou provizi za poskytnutí půjčky nebo i směnky, která bude realizována, když dlužník neuhradí např. 2-3 následné splátky půjčky. 

Půjčka pro lidi v exekuci: jak vypadá? 

Samotný postup získání, spuštění a čerpání prostředků z takového úvěru je pokročilý. Půjčka pro lidi v exekuci je po obdržení kladného rozhodnutí o půjčce vyplacena buď na uvedený účet, nebo do vlastních rukou dlužníka. V případě prvního způsobu výplaty půjčky jdou prostředky na účet a soudní exekutor je bere jako nově zjištěné prostředky. Ve druhém případě, kdy bude půjčka pro osoby v exekuci vyplacena do vlastních rukou dlužníka, je samostatně odpovědný za převod finančních prostředků soudnímu vykonavateli nebo jejich jiné využití. 

Je půjčka pro lidi v exekuci dobrým řešením? 

Soukromé půjčky jsou dnes bezpečným řešením, většina společností, které je nabízejí, má status nebankovních společností, ale také podléhají periodickým kontrolám a fungují v souladu se základními standardy poskytování úvěrů. Půjčka je navíc vždy vyplácena v souladu s ustanoveními smlouvy – vyplatí se je předem konzultovat s právníkem. Po získání doporučení odborníka je podpis úvěrové smlouvy plně funkční. Neexistují ani informace, že by půjčka pro osoby v exekuci poskytnutá nebankovní institucí byla poskytnuta v rozporu se zákonem. Musí být však zachovány určité standardy pro bezpečné poskytování takových úvěrů.