Jestliže jste se dostali do finančních problémů, které vedly až k soudem nařízenému strhávání peněz ze mzdy či platu, bude získání úvěru poměrně komplikované. V očích poskytovatelů jste totiž automaticky rizikovým klientem bez jistoty, že zvládnete splácet. Možnosti však přesto existují, a to zejména v případě, kdy můžete za půjčku ručit nemovitostí.

Co pro vás znamená exekuce (jakákoliv)

V případě, že zajdou vaše finanční problémy tak daleko, že se do toho vloží exekutor, hrozí vám srážení ze mzdy / platu nebo zabavení majetku. Při menších dluzích to bude pouze ten movitý (automobil, domácí spotřebiče, elektronika, nábytek atp.), ovšem u těch větších hrozí, že přijdete i o „střechu nad hlavou“.

Nebudou-li dluhy umořeny ani po vydražení veškerých zabavených věcí a peněz, může soud nařídit i exekuci na plat / mzdu a zbylou částku vám tak postupně srážet. K té ostatně přistoupí i v případech, kdy musíte každý měsíc hradit určitou částku, ale neděláte tak (třeba za alimenty či půjčku věřiteli).

Půjčovat v exekuci zakazuje zákon

I když vám i po srážce zbývá relativně dost peněz, jste pro poskytovatele půjček stále rizikoví, neboť je patrné, že nedokážete dostávat svým závazkům. Dříve sice bylo možné půjčku v exekuci získat i tak, dnes už to ale zakazuje nařízení České národní banky. De facto vám tak nikdo peníze neposkytne ani na „vyplacení se“, byť máte dostatečné příjmy.

A poskytnout je na cokoliv jiného by ani nedávalo smysl, neboť by vám exekutor veškerý pořízený majetek opět zabavil, aby tak umořil další část dluhu. Neznamená to však, že nebudete mít kde a jak bydlet; kupříkladu v nájmu být můžete, a vlastní-li vybavení domácnosti někdo jiný (třeba přítel/kyně), nemá exekutor nárok ho zabavit.

Jedinou možností je půjčka se zástavou

Pokud se chcete z dluhů vyplatit a získat „čistý štít“, nabízí se de facto pouze jedna legální cesta, a tou je půjčka v exekuci se zástavou nemovitosti. Žádat o ni však musíte hned v době, kdy začíná exekutor konat, protože jinak vám ji zabaví i kvůli částce, která je násobně nižší než její hodnota. V bance vám však nepomohou, rovnou se musíte obrátit na nebankovní společnost.

Na českém trhu je několik takových, co se na tyto případy specializují a dokáží vám doslova zachránit střechu nad hlavou. Výhodou je, že exekuce (ani na plat) v tomto případě není překážkou, neboť úvěr zajistíte právě nemovitostí, díky čemuž se v případě nesplácení nedostanete do dalších dluhů. Nevýhodou však bývají poměrně vysoké úroky, pořád jste totiž rizikový klient.

Taková společnost vám nejen poskytne peníze, ale rovněž pomůže s celým procesem. Spojí se totiž s exekutorem a vypořádá s ním dluhy vaším jménem, takže nebudete muset nic řešit. Zastavit přitom dokáže i exekuční příkaz na nemovitost. Ve výsledku tak zůstanete bydlet ve svém a nebudete splácet vícero dluhů, ale pouze jeden; půjčku, která vás vyplatila z exekuce.

Kolik smí exekutor ze mzdy zabavit

Ačkoliv by snad každý chtěl zabavit 100 % vašich výdělků, zákon to neumožňuje. Podle něj je totiž nutné ponechat jisté životní minimum, které je od 01. 01. 2021 o poznání vyšší než v roce předchozím a vypočítává se dle jednoduchého vzorečku z ČISTÉ MZDY, nikoliv z hrubé.

Ze všeho nejdříve dojde k určení tzv. nezabavitelné částky za dlužníka (v roce 2021 to je 7 873 Kč) navýšené o každou vyživovanou osobu v domácnosti (manželka, děti …což v roce 2021 vychází na 2 624,30 Kč / osoba). Tato celková nezabavitelná částka je pak odečtena od čisté mzdy, čímž se určí její „zbytek“, z něhož už může exekutor provádět srážky.

…je-li zbytek čisté mzdy nižší než 20 994 Kč:

  • částka je vydělena třemi (např. 20 367 / 3 je 6 789) a následně záleží, jaký typ pohledávky máte hradit
  • nepřednostní: 1/3 ze zbytku čisté mzdy vám exekutor zabaví a 2/3 vám ponechá
  • přednostní: zabaví vám 2/3 ze zbytku čisté mzdy a ponechá vám 1/3

Fakticky vám zbude životní minimum navýšené o vyživované osoby + jedna nebo dvě třetiny ze zbytku čisté mzdy. Rozhodně tak nepřicházíte o vše a už vůbec nemusí být exekuce likvidační, život však bude podstatně ztížený a po dobu trvání dluhů de facto nesmíte mít žádný zabavitelný majetek.