Pojem konsolidace je poměrně známý, ačkoliv někteří lidé zapomínají, jaké možnosti vlastně nabízí a kdy je vhodné ji využít. V nabídce ji mají jak bankovní domy, tak nebankovní společnosti, a ačkoliv měla konsolidace dříve jisté výhody, dnes mnohdy splývá s klasickými úvěry. Její výhoda je však nesporná a může vám na splátkách ušetřit i pár tisíc měsíčně, máte-li dva či více úvěrů.

Jaký je princip konsolidace aneb Sloučení do jedné

Když splácíte spotřebitelský úvěr na auto a vybavení domácnosti, k tomu ještě mobilní telefon a na běžném účtu čerpáte kontokorent, máte v očích úvěrových společností tři současně čerpané půjčky, a tedy i tři závazky. Do budoucna to může znamenat problém, budete-li chtít třeba hypotéku nebo větší půjčku na obměnu vybavení v celém domě, což mohou být i stovky tisíc.

Každý poskytovatel vám navíc nastaví své podmínky a zejména výši úroků a RPSN, která se u různých druhů úvěrů nejenom liší, ale zároveň je pravděpodobné, že bude u každého dalšího vyšší. Takže zatímco u prvního jste dostali sazbu 7,99 % p.a., u druhého to může být 13,99 p.a. jenom proto, že už nějaký závazek máte, a existuje tedy riziko, že se třeba opozdíte se splátkou.

Oproti tomu jedna měsíční splátka vypadá v očích úvěrových společností o poznání lépe, díky čemuž obvykle klesnou jak úroky, tak RPSN. Smyslem konsolidace je tedy jak snížení těchto dvou faktorů, tak i samotných splátek a případně i délky splatnosti. To se podaří téměř vždy, neboť převedením všech půjček k jedné společnosti, kde dojde k jejich sloučení, získáte lepší podmínky.

Na jaké druhy úvěrů lze konsolidaci využít

V tomto případě vynechme otázku půjček na podnikání a věnujme se pouze těm pro běžné lidi. Jak bankovní, tak i nebankovní společnosti umí konsolidovat téměř jakýkoliv běžný úvěr, a to včetně kreditních karet nebo kontokorentů; zpravidla lze sloučit:

  • střednědobé a dlouhodobé úvěry (klasické i revolvingové)
  • kontokorenty (povolené přečerpání účtu)
  • kreditní karty    

Co naopak konsolidovat nelze

Existuje i řada úvěrů, o něž banky ani nebankovní společnosti zájem nemají, protože se jim jednoduše nevyplatí, jsou pro ně rizikové, a nebo to jejich povaha neumožňuje. Zpravidla se jedná o:

  • krátkodobé úvěry
  • leasing
  • směnky
  • úvěry od soukromníků

Zvláštní skupinu pak tvoří hypotéky, které se s jinými půjčkami neslučují, neboť jsou nejenom poskytovány účelově na bydlení, ale také jsou příliš vysoké. Provést u nich však můžete refinancování, kdy vám jiná společnost (obvykle banka) obdobně nabídne nižší úroky, případně celkově lepší podmínky. K tomuto kroku se zpravidla přistupuje po skončení fixace.

Do jaké výše lze půjčky konsolidovat

Nabídka společností není neomezená, ačkoliv jsou dnes limity výrazně vyšší než dříve a de facto shodné s těmi u klasických půjček. Ve většině případů se tak můžete setkat s hranicí do 500 000 korun, i když zejména banky vám půjčí až cca 2,5 milionu Kč – obvykle však vyžadují ručitele, spolužadatele, případně i zástavu nemovitosti, a rovněž odpovídající příjmy.

Než konsolidujete, vše si dobře spočítejte

Ačkoliv je cílem sloučení úvěrů do jednoho a snížení splátek, je dobré si ještě před žádostí pročíst současné smlouvy s jednotlivými poskytovateli. Ti totiž mají ze zákona nárok na poplatek za předčasné ukončení – nesmí však překročit 1 % z celkové částky (tj. např. 1 000 Kč ze 100 tisíc). Vedle toho si navíc některé společnosti (i banky) účtují administrativní poplatky ve výši až několika tisíc, což by se při konsolidaci pouhých desítek tisíc nemuselo vyplatit.